Doteco blandare typ Grado.

Doteco tillverkar materialblandning- system och nu även profilreglering till filmblåsningslinje.
Doteco har ett komplett område av tekniska lösningar för plastindustrin med volumetriska och gravimetrisk blandare utrustade med extruder-kontroll eller linje styrning.
En nyhet som har kommit är en profilreglering till filmblåsningslinjer som går att applicera på befintliga linjer.
Stacks Image 226