EPM levererar utrustning till extruderingsindustrin för filmblåsning, cast, profil och återvinning.

Ett samarbete med oss är långsiktigt och en viktig del av verksamheten är att erbjuda rätt lösning utifrån varje företags unika behov och genom kunskapsförmedling mellan tillverkare och industri skapa förutsättningar för en kontinuerlig produktutveckling.

Våra kunder finns såväl i Sverige som i Europa och Asien.